Reklamace

Pokud by se zbožím bylo cokoli v nepořádku, dejte nám o tom co nejdříve vědět (telefonicky na +420 571 616 356 nebo e-mailem estore@wlinie.cz. Poté zašlete zboží doporučeně na adresu nebo ho přineste osobně na kterékoli studio a naše asistentky Vám pohomou s reklamací.

Jak postupovat:

WLINIE s.r.o.
Křižná 250
757 01, Valašské Meziříčí

Na vyřízení reklamace máme ze zákona danou lhůtu 30 pracovních dní, snažíme se však reklamace vyřizovat co nejrychleji.

Nezapomeňte, prosím, že záruční doba a životnost textilních výrobků jsou různé pojmy. Životnost je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při intenzivním užívání může být životnost textilních výrobků kratší než záruční doba.

Poštovné v případě reklamace:

Jestli máte jakékoliv nejasnosti, neváhejte se na nás obrátit:

Eva Sekyrová
+420 571 616 356 (7-15 hod.)
estore@wlinie.cz

 

      Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č.40/1964 Sb, Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Vztahuje se na zboží u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího. Právo na uplatnění reklamace má Kupující pouze na adrese provozovny, kde bylo zboží zakoupeno.

Reklamaci je možné uplatnit kdykoliv během stanovené provozní doby. Reklamace se uplatňuje na základě předložení kompletního reklamovaného zboží, včetně dokladu o jeho koupi. Reklamaci je nutno uplatnit v záruční době. Záruční doba začíná dnem převzetí zboží. Datem převzetí zboží je datum uvedené na dokladu o jeho koupi. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-Ii uplatněna v záruční době. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé použitím nebo opotřebením zboží. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá Prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

O reklamaci zboží musí být vždy sepsán reklamační protokol, přičemž jeden stejnopis obdrží reklamující.

Záruční podmínky

Na prodávané zboží se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

Stížnosti a připomínky

V případě nesouhlasu reklamujícího s vyřízením reklamace se veškeré sporné otázky budou řešit nejprve jednáním s určeným pracovníkem na adrese provozovny nebo na adrese sídla společnosti.

Platnost reklamačního řádu

Tento reklamační řád je platný a účinný dnem 1.1.2017

Značka WLINIE v sobě nese příběh návrhářky Hany Chocholáčové, která měla talent a odvahu uskutečnit svůj sen. V průběhu 25 let vybudovala prosperující rodinnou firmu, v jejíž dílně vznikají exkluzivní limitované modely inspirované jejím životním mottem „být jiná, být svá“. Limitované edice do 5 kusů, výhradně česká výroba a vysoký podíl ruční práce vytváří zcela ojedinělý koncept luxusní dámské módy pro moderní sebevědomou ženu.